• Administratorem Państwa danych osobowych jest firma USŁUGI SPRZĘTEM BUDOWLANYM GRZEGORZ WIKLIŃSKI NIP: 6431017675, REGON: 272826195.
  • Państwa dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu odpowiedzi na Państwa pytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu odpowiedzi na Państwa wiadomość.
  • Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie do momentu wycofania przez Państwa udzielonej zgody, a następnie zostaną usunięte.
  • Państwa dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu oraz dostawcy usługi poczty elektronicznej.
  • Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje też Państwu prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Posiadają też Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.
  • Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
  • Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych przeze mnie narusza przepisy RODO mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.